මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව නම කියපු ගමන් අපි දන්නවා ඔහු කවුරුන්ද කියලා දූරකථන සන්නිවේදන කර්මාන්තය වගේම තොරතුරු සන්නිවේදන ලෝකය තුළත් ඔහුගේ නමට ලොකු ඉඩක් වෙන්වෙනවා. අපි හමුවුණේ වෝටර්ස් ඒජ් කොෆී අවන්හලේ. කළු කොෆී රසයත් එක්ක විසල් ජීවිතයක විසිතුර හොයාගෙන ගියා.. ප්‍රොෆෙසර් නුවරද? මම කතාව පටං ගත්තා….