ටික කාලයකට පෙර විල්පත්තු වන විනාශයට එරෙහිව යැයි කියමින් පටන්ගත් සටනට දැවැන්ත සමාජ සහයෝගයක් තිබුණි. සියල්ලන් ඒ සටනට හදවතින් එක්ව සිටියෝය. මුලින්ම කතාව පටන්ගත්තේ විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය රිෂාද් බදියුදීන් ප‍්‍රමුඛ මුස්ලිම් ජාතිකයන් විසින් කපා ඇතැයි කියමින්ය. එදා මහා හඬින් නැඟුණු විල්පත්තු සටනේ තිබුණු ඉස්ලාමෝෆෝබියානු අන්තවාදයට…