හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක ඇතුළු අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නට නියමිත බව දැනට සතියකට දෙකකට කලින් සිට නොයෙකුත් ප‍්‍රචාරයන් දියත් විය. ඒ ප‍්‍රචාරයන් අතර වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රබලයන්ගේ ප‍්‍රකාශ ද විය. මේ ප‍්‍රචාරයන් අතර වඩා උස් හඬින් කියවුණේ හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න නොදුරේදීම අත්අඩංගුවට ගන්නට…