කෙටිකාලීන වශයෙන් රජයේ වියදම ආවරණය කරගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී ජාත්‍යන්තර ආධාර සහ ණය ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය. ජනාධිපතිවරයාට ඉන්දීය සංචාරයේදී ණය මුදලක් ලැබුණු බව පෙන්වාදුන් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළේ ජනාධිපතිවරයාට ජපාන සංචාරයකට ආරාධනා ලැබී තිබෙන බවය. ඊට අමතරව තවත්…