ශ‍්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නැවත සේවයේ පිහිටවූ යෝෂිත රාජපක්ෂට හා තරුණයන් අතුරුදන් කිරීමේ නඩුවේ චූදිතයෙක් වන ඞීකේපී දසනායකට උසස්වීම් ලබාදී ඇත්තේ වසර ගණනාවක් ආපස්සට වන පරිද්දෙන්ය. යෝෂිත රාජපක්ෂව 2016-12-28 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නැවත සේවය පිහිටවනු ලැබූ අතර එය සිදුකළේ සැප්තැම්බර් 24 වැනිදාය. ඔහුව තාවකාලික…