තරුණයන් පස්දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු අතුරුදහන් කිරීමේ නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන් කිහිප දෙනෙකු සහභාගී වූ මාධ්‍ය හමුවක් පසුගියදා පැවැත්වුණි. එම මාධ්‍ය හමුවේ ප‍්‍රධානත්වය ගත්තේ පසුගිය දිනක ස්විස් තානාපති කාර්යාලය අසල මාරාන්තික උපවාසයකට ගොස් රාත‍්‍රියේ භික්ෂු ඉල්ලීමකට යැයි කියා එය අවසන් කළ මේජර් අජිත් ප‍්‍රසන්නය. මේ මාධ්‍ය…