මුජිබර් රහුමාන් – සමගි ජන බලවේගයේ මැතිවරණ අපේක්ෂක කොවිඩ් 19 ආසාදනය වීමෙන් මියගිය මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ අදාහනය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතු වුණා. ඒ ගැටලුවට ඔබත් මැදිහත් වුණා නේද? කොවිඩ් 19 ආසාදනය වෙලා  කෙනෙක් මියගියාම ඒ පුද්ගලයාගේ  අදාහන කටයුතු කරන්නේ කෙසේද කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිර්දේශ දීලා තියෙනවා….