පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් අගෝස්තු 09 වැනිදා පොලිස්පතිවරයාව සහ අළුත්ගම පොලීසියේ ස්ථානාධිපතිවරයාව කැඳවා තිබුණද එම නිලධාරීන් එදින පැමිණ නැතැයි වාර්තා වෙයි. පොලිස්පතිවරයා වෙනුවට මානව හිමිකම් කොමිෂම වෙත පැමිණ තිබුණේ පොලිස් මූලස්ථානයේ සාජන්…