මැනුවල් ජයසේකර මම දන්න විදිහට ඔබ තමයි වේදිකා නාට්‍ය කලාව ගැන මුලින්ම සඟරාවක් කළේ. අපි ඒ මතකය එක්ක මේ කතාව පටන්ගනිමු.. ඒ වෙන කොට මගේ වයස හතළිහක් විතර ඇති. අසූව දශකයේ මුල් භාගයේදී මගේ ගමේ තරුණ උගත් මිතුරන් කීපදෙනෙක් එකතු වෙලා ”රංග ප‍්‍රසංග සභා” කියලා…