අධිකරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක් සමග මැතිවරණ ප‍්‍රචාරණ වියදම් සීමා කිරීමට නීති සංශෝධනය කළ යුතු බවට කර ඇති ඉල්ලීම අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මඟහැර ඇතැයි වාර්තා වේ. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදී මැතිවරණ පැවැත්වීමට අදාල නීතිරීතිවල කඩිනමින් කළ යුතු සංශෝධන මොනවාදැයි සාකච්ඡුා කිරීම සඳහා…