ජාතික පාසැල්වල හා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලවල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා බඳවාගැනීමට නියමිත සිසුන් වෙනුවෙන් බඳවාගැනීමේ උත්සවයක් අරලියගහ මන්දිරයේ සංවිධානය කර ඇති බවත් එය මැතිවරණයක් ප‍්‍රකාශ කර ඇති මොහොතක නීතිවිරෝධී ක‍්‍රියාවක් බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා පැවසීය. එම උත්සවය සැප්තැම්බර් 24 වැනිදා…