මහාචාර්ය චරිත හේරත් ඔබ කුරුණෑගලින් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි පහුගිය දා දැක්කා ඔබගේ ආධාරකරුවෙකුට ප‍්‍රහාරයක් එල්ලවුණ ප‍්‍රවෘත්තියක්. මේ දලූලා වැඩෙන්නේ සාම්ප‍්‍රදායික පොහොට්ටු පාක්ෂිකයන්ගේ සහ වියත් මග අතර තිබෙන විරසකය නේද?.. එහෙම දෙයක් මෙතන නැහැ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. සමහර කණ්ඩායම් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය ඇතුළේ වැඩකරන විඳිහ…