මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය සංවිධානය කර ඇති ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන්ව එකම වේදිකාවක් මතට කැඳවීමේ වැඩසටහනට ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කර ඇති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහභාගි වනවාදැයි ඔක්තෝබර් 03 වැනිදා වනවිටත් දැනුම්දී නැති බව වාර්තා වේ. ඔක්තෝබර් 05 වැනිදා සුගතදාස ගෘහස්ථ ක‍්‍රීඩාංගණයේදී එම වැඩසටහන…