කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කවලට තවදුරටත් ඇඳිරි නීතිය, පොලිස් ඇඳිරි නීතිය හෝ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය යන අප නොදන්නා ඇඳිරි නීතිය දික්කරමින් ප‍්‍රකාශ කළේ රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකළ හැකි බවයි. එහෙත් තමන්ගේම ප‍්‍රවාහන පහසුකමක් නොමැති ලියුම්කරු වැනි බොහෝ පිරිසකට සිදුවූයේ මහමග රස්තියාදු වන්නටය….