වසරකට ශ‍්‍රී ලංකාවට රජයෙන් රසායනික පොහොර මෙට‍්‍රික් ටොන් ලක්ෂ දෙකකට අධික ප‍්‍රමාණයක් ආනයනය කරන බව පැවසෙයි. මෙට‍්‍රික් ටොන් එකක මිල ඩොලර් 300 ඉක්මවයි. ඩොලර් 300 බැගින් මෙට‍්‍රික් ටොන් ලක්ෂ දෙකක් ආනයනය කළොත්, ඩොලරය රුපියල් 170 ගාණේ ගණනය කරද්දී රුපියල් බිලියන 10.2 ඉක්මවූ මුදලක් ඒ වෙනුවෙන්…