කොවිඞ්-19 වසංගත සමයේදී පොලිස් හිංසනය ක‍්‍රියාත්මක කරමින් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන රටවල් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයකට ශ‍්‍රී ලංකාවේ නමද ඇතුළත් කර ඇත. අපේ‍්‍රල් 27 වැනිදා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ ඇතුළු නිලධාරීහු පිරිසක් මෙම තත්වය…