පුබුදු ජාගොඩ – පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ලේකම් ඔබට දැවැන්ත වේදිකාවක නැගලා, දහස් ගණනක ඔල්වරසන් හඬ ලැබෙන විදියේ කතා පවත්වන දේශපාලන වීරයෙක් වෙන්න ආස හිතිලා නැද්ද? ඔබ කරපු සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදීම දේශපාලනයේ යෙදෙන වෙනත් කෙනෙක් කියා තිබුණා තමන් පුංචි කාලෙ ඉඳන්ම දේශපාලනේට එන හැටි හීන දැක්කා කියලා….