අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට ගත් තීරණය කවුරුත් බලාපොරොත්තු වුවකි. ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම නිසා වහාම ඇතිවන්නට නියමිතව තිබුණු ගැටලූ රාශියක් ඇතිවන්නට ඉඩක් ඇති නොවුණි. ඔහු ඉවත් නොවුණි නම්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂට තමා කැමති අගමැතිවරයකු පත්කරගන්නට අවස්ථාව නොලැබෙයි. ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප‍්‍රතිපත්ති හා වැඩ…