බැඳුම්කර පිළිබඳ වෝහාරික වාර්තාවට මෑත කාලයේ වැඩිපුරම ප‍්‍රහාර එල්ලකළ පුද්ගලයා වන්නේ මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති, දැන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල් මහතා. එම වාර්තාවෙන් ඔහු ගැන හෙළිවී ඇති කරුණු, එලෙස පහරදීමට ප‍්‍රධාන හේතුවක් විය හැකියි. හඳුනාගත් නිලධාරීන් වෝහාරික විගණන වාර්තාව සකස් කිරීමේදී…