සේනාධිනායක ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන යෝෂිත රාජපක්ෂව නැවත ශ‍්‍රී ලංකා නාවික හමුදා සේවයේ පිහිටවනු ලැබූයේ ඔහුට එරෙහිව ඇති නඩුවලින් මෙන්ම පරීක්ෂණවලින්ද ඔහු නිදොස් වී නොමැති පසුබිමකය. ඉන්පසුව විවාහ දිවියට තෑග්ගක් වශයෙන්දෝ යෝෂිත රාජපක්ෂට උසස්වීමක්ද පිරිනමා ඇත. පුද්ගල ඝාතන, පැහැරගෙනයෑම් සහ අතුරුදන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වූ ශ‍්‍රී ලංකා…