දෙහිවලදී පැහැරගත් ළමුන් පස්දෙනා ඇතුළු පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධියට සැක නාවික හමුදා නිළධාරීන් රැසක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ කටයුතු කරමින් ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙම නාවික හමුදා නිළධාරීන්ට විරුද්ධව පරීක්ෂණ පැවති අතර ඔවුන් රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරගත කර තිබුණි. එහෙත් ඔවුන්ට නාවික…