ඡන්දදායකයන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් කරමින් නාමයෝජනා බාර නොදී ම සමහර අපේක්ෂකයන් ජනාධිපතිවරණ තරගයෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත. ජනාධිපතිවරණය ප‍්‍රකාශයකට පත් කිරීමට බොහෝ කලකට පෙරම දේශපාලන පක්ෂවලට අයත් නොවන ස්වාධීන අපේක්ෂකයන් වශයෙන් ජනතාව අතර සංවාදයට ලක්වෙමින් සිටි අයද එසේ තරගයෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත. නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු ඉන් එක් අයෙකි….