ශ‍්‍රීලනිපය හා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපතිවරණ ප‍්‍රචාරණය වෙනුවෙන් එක්ව ඇතැම් රැුස්වීම්වලදී කටයුතු කරනු ඇති නමුත්, ශ‍්‍රීලනිපය වෙනම රැුස්වීම් මාලාවක් පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බව ශ‍්‍රීලනිප ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක මහතා කීය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාව ජනාධිපතිවරණයෙන් දිනවීමට නම් වඩා සුදුසු කාරණාව වන්නේ ශ‍්‍රීලනිප පාක්ෂිකයන්ව හා පොදුජන පෙරමුණු පාක්ෂිකයන්ව…