කුඩා දරුවන් තිදෙනෙකු ඇතුළු සිවිල් වැසියන් අට දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම පිළිබඳව වැරදිකරු වී සිරදඩුවම් විඳිමින් සිටි කෝප‍්‍රල් සුනිල් රත්නායකට ජනාධිපති සමාව ලබාදීම ශ‍්‍රී ලංකාවේ යුක්තිය පිළිබඳව වැරදි පණිවුඩයක් ලබාදෙන එකක් යැයි ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවමින් සඳහන් කර තිබේ. මාර්තු…