හිටපු මහේස්ත‍්‍රාත් තිළිණ ගමගේ විසින් තම නඩුව ඇසීම, කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග වෙතින් ඉවත් කර වෙනත් අධිකරණයකට පවරන මෙන් ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක්, අභියාචනාධිකරණය විසින් පෙබරවාරි 5 වැනිදා විභාගයට නොගෙනම ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කරන ලදි. අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන මහින්ද සමයවර්ධන හා ප‍්‍රියන්ත ප‍්‍රනාන්දු විසින් එම…