ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන, නොවැම්බර් 16වැනිදා සිය එකම ජනාධිපති ධුරකාලය අවසන් කරන්නේ, ලංකාවේ පහළවූ අපකීර්තිමත්ම ජනාධිපතිවරයා හැටියට යැයි කිවහොත් වරදක් නැත. ඒ කාලය තුළ ඔහු කළ කී බොහෝ දේ, එක පැත්තකින් රජවාසල කවටයකුගේ භූමිකාව සංකේතවත් කළ අතර, අනෙක් පැත්තෙන් රටේ යහපැවැත්මට බරපතළ ලෙස හානිදායකද විය. එවැනි…