පසුගිය පෙබරවාරිහිදී ඩුබායි පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මාකඳුරේ මධුෂ්, අමල් පෙරේරා ඇතුළු පිරිස මෙරටට පිටුවහල් කරන්නට ඩුබායි අධිකරණය තීරණය කර ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කළායැයි චෝදනා කරමින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මෙම පිරිස ශ‍්‍රී ලංකා රජයයේ බලවත් ඉල්ලීම මත  මෙලෙස පිටුවල් කරන්නට තීරණය කර ඇතැයි…