ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් වු විගස මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබුණේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික පාසල් 274කට විදුහල්පතිවරුන් නොමැති බවය. ඊට අමතරව ජනප‍්‍රිය පාසල් ලෙස සලකන පාසල් 60ක් අතරින් 40කටම විදුහල්පතිවරුන් නොමැති බවත් ඔහු කියා තිබුණි. පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කරන බව ඉඟි කර තිබුණි. වැඩ…