ශී‍්‍ර ලංකාවේ සුන්දරත්වය විඳීමට පැමිණි සංචාරකයෙකු ත‍්‍රීවීල් රථයක් පදවාගෙන යනු දුටුවහොත් ඔබට සිතෙනු ඇත්තේ කුමක්ද? ඒ සිතීම වි`දිමින් ඔබ ඒ දෙස පුදුමයෙන් බලනවාට සැක නැත. ත‍්‍රීවීල් රථ පදවාගෙන සිය සංචාරක විඳීම් සඳහා රට පුරා යන ‘සුද්දෙක්’ හෝ ‘සුද්දියක්’ දැක ඇති අයද සිටිය හැක. මේ සියල්ලන්ටම…