වසර දහස් ගණනක සිංහල සාහිත්‍ය ඉතිහාසයෙහි, ජනප‍්‍රිය සංස්කෘතියට වැඩිම බලපෑම් කර ඇති සාහිත්‍ය කෘතිය ලෙස සැලකිය හැක්කේ ජාතක කතා පොත. අදටත් එහි කථා ඇසුරින් චිත‍්‍රපටි ආදිය පවා නිර්මාණය වෙනවා. එහි ඇති කතා ඇසුරෙන් තොරන් ආදිය තැනෙනවා. අප ඒවා ගැන එදිනෙදා කතාබහ කරනවා. එතරම් බලපෑමක් කළ…