ජනාධිපතිවරණයට පෙර හා පසුව විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කරන්නැයි තමා කීවත් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි ලොකු මහත්වරුන් වසර හතරක් තිස්සේ විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි නොකළ බව ජනාධිපතිවරයා කීය. ඒ අගෝස්තු 30 වැනිදා යාපනයේදීය. වසර හතරහමාරක් තිස්සේ නව ව්‍යවස්ථාවක් හැදීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කෝටි ගණන් වියදම් කළ බවත්, මන්ත‍්‍රීවරුන්…