පාස්කු ඉරිදා ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයෙන් පසුව ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාරණය ඉතා වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයකට පැමිණ ඇත. ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ප‍්‍රධාන අපේක්ෂකයන් සියළුදෙනාම පාහේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන පොරොන්දු ලබාදීමට උත්සුක වන අයුරු පෙනේ. රටක ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු ජාතික ආරක්ෂාවට ප‍්‍රමුඛතාවය දිය යුතු බව අවිවාදිතය. එහෙත් දේශපාලන වේදිකාවේදී වරනැගෙන…