පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මුලින්ම කියන්න, ඔබ දැන් ශ‍්‍රීලනිපයේද නැත්තං පොදුජන පෙරමුණේ ද? මම පොදුජන පෙරමුණේ ආරම්භක සාමාජිකයන් අතරින් 50වැනියා. මම දැන් පූර්ණ වශයෙන්ම පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකයෙක්. ශ‍්‍රීලනිපය සහ ඔබගේ පක්ෂය එකතුවෙලා ගොඩනඟපු ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ සභාපති විදිහට හිටපු ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන නම්…