ගුණසිංහපුර බස් නැවතුම්පොළෙහි දින දෙකක් රඳවා තබා ගෙන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මරණයට පත්වී ඇති බව වාර්තා වේ. මුලතිව් ප‍්‍රදේශයේ ගුවන් හමුදාව පවත්වාගෙන යනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනා මැයි 01 වන දින ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති අතර ඔවුන්ට කොවිඞ්-19 තිබී ඇතිදැයි…