ගාමිණී ජයවීර – මහනුවර දිස්ත‍්‍රික් අන්තර් ආගමික කමිටුව මහනුවර ප‍්‍රදේශයේ හිජාබ් පැළඳගෙන ආපු මුස්ලිම් ගුරුවරියන් පිරිසක් හරවා යැවූ අවස්ථාවක ඔබේ සංවිධානය එයට මැදිහත් වූ ආකාරය සිහිපත් කළොත්.. පාස්කු ඉරිදා ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයෙන් පස්සේ මහනුවර සෙන් ඇන්තනිස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ගුරුවරියන් හත්දෙනෙක් තමයි ඒ ප‍්‍රශ්නයට මුහුණ දුන්නේ. අදටත්…