කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය මැයි 11 වැනිදා සිට ක‍්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳවත්, නැවත විවෘත කළ හැකි සේවාවන් පිළිබඳවත් නිශ්චිත තොරතුරු ඇතුළත් වන ගැසට් පත‍්‍රය මැයි 10 වැනිදා රාත‍්‍රී 8 වනවිටත් සම්පූර්ණ කොට නොමැති බව වාර්තා වේ. එම ගැසට් නිවේදනය පිළිබඳව මැයි 10 වැනිදා…