කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක දන්ත වෛද්‍ය සරත් වීරබණ්ඩාර මහතාව  කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක තනතුරෙන් ඉවත් කර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට මාරු කර ඇති බව වාර්තා වේ. සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යංශයේ ලේකම් භද්‍රානි ජයවර්ධන මහත්මියගේ අත්සනින් යුතුව අදාල  ලිපිය මැයි 07 වන දින දන්ත වෛද්‍ය වීරබණ්ඩාර මහාතාට…