විසිවැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව ආණ්ඩුවේ යෝජනාවක් ලෙස විවාදයට ගැනීම සඳහා එය සැප්තැම්බර් 19 වැනිදා කැඳවන ලද හදිසි කැබිනට් මණ්ඩල රැුස්වීමකට ඉදිරිපත් කර ඇතත් ඇතිවරුන් කිහිපදෙනෙකුගේ විරෝධය නිසා ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීම කල්ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ. විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පෞද්ගලික…