සිය ජීවන පැවැත්මෙන් ම මිථ්‍යාවට අභියෝග කළ, කුඩා කල දැඩි කතෝලික පරිසරයක හැදුණු වැඩුණු මහාචාර්ය කාලෝ ෆොන්සේකා නික්ම ගියේ මළ සිරුරුවලින් පවා ලකුණු දමා ගන්නා නිර්ලජ්ජිත සටකපට දේශපාලනඥයන්ට කට අරින්නට ඉඩක් නොතබමිනි. සදාකාලික ජීවිතයක් පිළිබඳ මත්ද්‍රව්‍ය ජනතාවට එන්නත් කැර ඔවුන් ආත්මීය වහලූන් බවට පත් කොට…