කසුන් කල්හාර අපි නූතන සංගීතයේ නවීනයන්ගේ ප‍්‍රවීණයා මුණගැසුණෙමු. නවීනයන්ගේ ප‍්‍රවීණයා යන මිතුරු-ගෞරවනාමය කසුන් කල්හාරට පාවිච්චි කළේ ප‍්‍රවීණ නිවේදක කැලූම් ශ‍්‍රීමාල්ය. කසුන් කල්හාර යොවුන් ගායකයෙකු හා සංගීතඥයෙකු ලෙස දෙවැනි සහස‍්‍රකය එළැඹීමෙන් පසු ලංකාවේ ගීත සාහිත්‍යය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළේය. කසුන් සමග කතාබහෙන් අප දැනගත්තේ ඔහු මේ කාලයේ…