එළැඹෙන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණයට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය හෝ ඉහළ තනතුරක් තමාට බාරදීමට තීන්දු කළහොත් ඉදිරියේදී කථානායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ක‍්‍රියාකාරී පක්ෂ දේශපාලනයට පැමිණීමට කථානායක කරූ ජයසූරිය සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි. ඒ අනුව හදිසියේ කථානායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් නොවී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ…