සුළුතර ජනවර්ගවල අයිතිවාසිකම් කඩවෙන අන්දමට කොවිඞ්-19 රෝගීන්ගේ අවසන් කටයුතු පිළිබඳ චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම සහ සුළුතර ජනකොටස්වලට එරෙහි වෛරී ප‍්‍රකාශ නැවැත්වීමට කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳව කරුණු විමසමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් කරුණු විමසා තිබේ. ආගම් සහ විශ්වාසයන් දැරීමේ නිදහස පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත අහ්මඞ්…