රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුවට එදා නොදුන්නේ මානව හිමිකම් චෝදනා නිසා ජනාධිපතිවරණයට මොහොතකට පෙර මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් හෙවත් එම්සීසී ගිවිසුම ගැන කතාව එළියට පැමිණ ඇත. ශ‍්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, පරිපාලන සේවා සංගමය ආදි විවිධ පාර්ශ්වයන් මෙම ගිවිසුමට එරෙහිව කරුණු දක්වා ඇත. වාමාංශික දේශපාලන ව්‍යාපාර මෙයට විරෝධය දක්වා ඇත….