බෙන්තොට පහුරුමුල්ලේ කෙළවරක පුංචි නිවෙසක් තියෙනවා. ගමේ පැරැුන්නන් බොහෝ දෙනෙකුට අනුව එතැන තමයි තැන. එතැන තමයි එක්දහස් අටසිය ගණන්වල ඇල්බට් සිල්වා මහත්තයා ජීවත්වුණේ. ඇල්බට් සිල්වා කියන්නේ කවුදැයි අප බොහෝදෙනෙකු දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ මුල්ම කාලීන ලේඛකයෙන්ගේ ජීවිත ගැන මඳක් සොයාබලා, ඔවුන්ගේ සාහිත්‍ය භාවිතාව ගැන සෙවීමේ ඉලක්කයක්…