මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නියෝග නොතකා ආණ්ඩුකාරවරුන් තිදෙනෙකු ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බලයලත් දිස්ත‍්‍රික් නියෝජිතයන් ලෙස පත්කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචිමාර්ග පැවසීය. නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ශාන් විජයලාල් ද සිල්වාගාල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ බලයලත් නියෝජිතයා ලෙසද, උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර සරත් ඒකනායක මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්කයේ බලයලත් නියෝජිතයා ලෙසද, වයඹ…