පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහපෙරුම – ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මැතිවරණයෙන් ලද ජයග්‍රහණය තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම ජාතීන් විදියට ආගම් විදියට ඡන්ද බෙදිලා නැහැ. එසේ කීම මිත්‍යාවක්. බීබීසී වගේ අන්තර්ජාතික මාධ්‍යවලින් පවා කියන්නේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරද්දී ජාතීන් බෙදිලා කියලා. ඒත් ඒක වැරදි බව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්….