හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම් අසෝක පීරිස් ජනාධිපතිවරණයෙන් ජාතික ජන බලවේගය ලැබූ පරාජය දකින්නේ කොහොමද? 1982 ජනාධිපතිවරණයේදී රෝහණ විජේවීරට සීයට 5ක් ලැබුණා. පසුව නන්දන ගුණතිලක ඉල්ලූවාමත් සීයට 5ක් ලැබුණා. මෙවර සීයට 3ට දක්වා ඡුන්ද අඩුවුණා. මෙච්චර හොඳ ප‍්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ආකර්ෂණීයව මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් කළාට පස්සේත් මෙතරම්…