වෙල්ගම රටට අවශ්‍ය වන්නේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන මිනී නොමරන නායකයෙකු බවත් මිනී මරන නායකයෙකු ඉදිරිපත් වුවහොත් ඔහුට විරුද්ධව වැඩකරන බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කුමාර වෙල්ගම මාධ්‍ය වෙත අදහස දක්වමින් ප‍්‍රකාශ කර ඇත. මාර්තු 27 වැනිදා අයිඩියෙල් මෝටර්ස් හඳුන්වාදුන් විදුලි ත‍්‍රීරෝද රථ එළිදැක්වීමේ උත්සවයකට සහභාගී…