අපේක්ෂා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කරන වසන්ත දිසානායක නම් වෛද්‍යවරයා මාධ්‍ය සාකච්ඡුාවක් පවත්වමින් දෙසැම්බර් 12 වැනිදා එල්ලකර තිබුණු චෝදනා අතර ‘මේ කළු ත‍්‍රස්තවාදීන්ගේ කළු සල්ලිද‘ යන පැනය කිහිප වතාවක් අසා තිබුණි. අපේක්ෂා රෝහලේ ගිණුම යැයි කියමින් පෞද්ගලික ගිණුමකට මුස්ලිම් ජාතිකයන් කිහිපදෙනෙකු මුදල් එකතු කරන බවත්,…