මෙරට ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක වෑන් රථයකින් පැහැරගෙන ගොස් ප්‍රශ්ණ කොට මුදාහැර ඇති බව පවසන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය සහ අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි. අදාල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් හා සම්පූර්ණ පරික්ෂණයක් පවත්වා වැරදිකරුවන් නීතිය හමුවට පැමිණිවිමට ශ්‍රී…